Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Proiecte


Proiectul "Activităţi de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004

Obiectivul global al Proiectului a constat în elaborarea Planului Naţional de Implementare (PNI) şi de a acorda asistenţa tehnică pentru consolidarea capacităţilor Republicii Moldova, având drept scop protecţia eficientă a sănătăţii populaţiei şi a mediului ambiant împotriva Poluanţilor Organici Persistenţi (POP) şi conformarea deplină cu obligaţiile Convenţiei de la Stockholm.

Activităţile propuse în derulare în cadrul proiectului au fost orientate spre elaborarea PNI pentru Republica Moldova şi construirea capacităţii asociate cu procesul pregătitor şi crearea unei capacităţi locale durabile de a susţine implementarea PNI şi participarea ca membru al Convenţiei. Schimbul de informaţie şi conştientizarea publică a fost parte componentă în procesul de elaborare PNI, cît şi a activităţilor
de consolidare a capacităţii.

Bugetul total a acestui proiect a constituit circa 436 mii dolari SUA dintre care 411 500 dolari a constituit suma solicitată şi alocată de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) prin intermediul Băncii Mondiale aceasta din urmă servind drept agenţie de implementare a GEF-ului. Guvernul Republicii Moldova a contribuit cu circa 25 mii dolari SUA precum şi asigurarea oficiului precum şi a altor facilităţi locale. Implementarea proiectului a constituit circa 24 luni cu începere octombrie 2002.

Cele mai importante rezultate ale acestui proiect au fost:
 • Elaborarea Planului Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm cu privire la POP care identifică răspunsuri naţionale efective, procese şi măsuri pe o bază prioritară, care vor contribui la reducere şi eliminarea emisiilor POP, precum este stipulat în Articolul 7 al Convenţiei şi care formează baza pentru implementarea prevederilor Convenţiei.
 • Crearea cadrului instituţional durabil, de reglementare a managementului în domeniul POP, sub forma măsurilor legislative de reglementare corespunză-
  toare, personalul Ministerului Ecologiei au fost instruite pentru fortificarea şi susţinerea implementării PNI, precum şi a fost creat Comitet Naţional de Coordonare care gestionează la nivel instituţional implementarea măsurilor preconizate.
 • Potenţial naţional a fost întărit pentru implementarea convenţiilor în domeniul chimicalelor într-un mod integrat cu Convenţia de la Stockholm şi legătura lor comună cu eforturile ţării în vederea managementului substanţelor chimice respective şi măsurilor de protecţie referitoare la poluanţii chimici.
 • Elaborarea planurilor naţionale de implementare a Convenţiei.
 • A fost elaborată strategia de comunicare în domeniul POP, orientată spre o largă conştientizare a impactului POP asupra sănătăţii şi mediului şi spre susţinerea continuă din partea persoanelor interesate, precum şi a publicului larg
  a procesului de implementare a PNI.
 • La 19 martie 2004 Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenţia de la Stockholm şi respectiv a devenit parte membră a convenţiei de la Stockholm.
 • La finele proiectului Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a elaborat şi înaintat către Facilitatea Globală de Mediu un portofoliu de proiecte investiţionale, menite să susţină implementarea PNI. Aceste propuneri de proiecte au fost elaborate şi înaintate donatorilor internaţionali spre finanţare şi care au fost aprobate cu succes urmând a fi implementate cu începere din 2005.

Rapoartele cele mai importante ale proiectului care au fost elaborate pe perioada de implementare a proiectului conform acordului de grant:

Inventarul Naţional al Poluanţilor Organici Persistenţi al Republicii Moldova (pdf)

Strategia de Comunicare în Domeniul Poluanţilor Organici Persistenţi în RM (pdf)

Planul Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm cu privire la Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova (pdf)

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit�...

2016-01-02
Guvernul Republicii Moldova implementează în prezent Proiectul „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova” (PMDRC) în baza unui credit de 10 milioane dolari SUA, acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare prin Banca Mondială. Obiectivul de dezvoltare al proiectului constă în consolidarea capacităţilor Serviciului Hidrometeorologic de ...

vizitate totala: 543787
astazi: 1937