Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Proiecte


Grantul pentru Pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi (POP)
GEF-PPG TF053700

Scopul Grantului a constat în acordarea asistenţei tehnice Republicii Moldova în pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi, a cărui obiectiv de bază a fost:
(a) prevenirea poluării mediului cu POP;
(b) protecţia sănătăţii populaţiei prin ambalarea şi stocarea inofensivă pentru mediu a pesticidelor învechite şi a bifenililor policloruraţi (BPC), prin îmbunătăţirea managementului general al POP şi prin crearea capacităţilor naţionale pentru implementarea cerinţelor Convenţiei de la Stockholm, şi a celor stipulate în alte convenţii internaţionale relevante şi protocoale ratificate de către Republica Moldova.

Activităţile pentru care sa acordat Grantul au fost următoarele:

Analiza de bază care a constat în efectuarea:
 • unei inventarieri naţionale detaliate şi a unei analize a BPC existenţi;
 • analizei a impactului socio-economic a POP în sectorul agricol şi energetic.

Consultarea beneficiarilor:
 • realizarea diferitor seminare participatorii în diferite raioane în vederea prezentă­rii scopului şi obiectivelor Proiectului beneficiarilor de bază şi comunităţilor locale, dezvoltarea mecanismelor participării acestora în pregătirea şi implementarea Proiectului;
 • identificarea instituţiilor naţionale publice şi private şi a întreprinderilor şi comu­nităţilor interesate în planificarea şi implementarea Proiectului;
 • consultaţii cu părţile interesate identificate privind participarea acestora în planificarea şi implementarea Proiectului, precum şi la posibila co-finanţare sau contribuţie în bunuri; şi (iv) pregătirea recomandărilor pentru cooperarea cu părţile interesate, inclusiv identificarea rolurilor concrete, acţiunilor, şi a posibilului suport al acestora acordat Proiectului.

Planificarea Proiectului:
 • efectuarea unei analize de expert a obiectivelor şi rezultatelor principale ale Proiectului, şi a activităţilor propuse;
 • elaborarea unei descrieri detaliate a componentelor, activităţilor, aranjamen­telor de implementare şi derulare a Proiectului;
 • efectuarea unei analize detaliate privind costurile financiare inclusiv cel incremental, evaluarea capacităţii financiare şi elaborarea unui plan financiar
  de management;
 • organizarea şedinţelor consultative cu părţile interesate, pentru a obţine opinia acestora şi a identifica responsabilităţile finale de implementare şi a aranjamen­telor instituţionale.

Planul de evaluare şi monitorizare a Proiectului:
 • evaluarea impactului asupra mediului şi pregătirea unui plan de management
  a mediului;
 • realizarea unei evaluări sociale;
 • pregătirea unui plan de monitorizare pe durata Proiectului, bazat pe un set de indicatori-cheie sau indicatori care pot fi obiectiv măsuraţi şi monitorizaţi.

Pregătirea Documentului Final de Proiect:
 • pregătirea unei variante de Proiect (conform ghidului asigurat de Bancă şi FGM);
 • revizuirea comentariilor primite de la Secretariatul - FGM (SECFGM) şi de la alte agenţii de implementare;
 • finalizarea şi aplicarea Proiectului la SECFGM.

Rapoartele cele mai importante ale proiectului care au fost elaborate pe perioada de implementare a proiectului conform acordului de grant:

Evaluarea impactului de mediu şi planul managementului de mediu Moldova (pdf)

Evaluarea Socială (pdf)

Documentul de aprobare a proiectului (pdf)

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit�...

2016-01-02
Guvernul Republicii Moldova implementează în prezent Proiectul „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova” (PMDRC) în baza unui credit de 10 milioane dolari SUA, acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare prin Banca Mondială. Obiectivul de dezvoltare al proiectului constă în consolidarea capacităţilor Serviciului Hidrometeorologic de ...

vizitate totala: 543803
astazi: 1953